W naszej bazie danych znajdują się jedynie podstawowe informacje o ślubujących, umożliwiające ich identyfikację. Ścisłość podanych zapisów jest rozmaita, zależnie od czytelności akt i umiejętności osób sporządzających indeksy. Pełnych informacji o ślubujących i innych okolicznościach ślubu należy szukać w oryginalnych aktach.
Oryginalny zapis o tym ślubie znajduje się w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Można napisać na formularz kontaktowy w celu uzyskania odpisu. Jest również możliwość zlecenia poszukiwań dalszych informacji o rodzinie.


Our database only provides basic information to identify the spouses. There is no liability for the accuracy, as it depends on the quality of the record and the skills of the transcriber. The full information about the marriage can only be found in the original records.
The original record for this marriage is held in the Archdiocesan Archive in Poznań, Poland. You can write for the certificate to the Archive's contact form. Further genealogical research is also offered there.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
ul. Ks. Ignacego Posadzego 2
61-108 Poznan
POLAND

WWW: http://www.aap.poznan.pl