Back to the search engine - Powrót do wyszukiwarki

W naszej bazie danych znajdują się jedynie podstawowe informacje o ślubujących, umożliwiające ich identyfikację. Ścisłość podanych zapisów jest rozmaita, zależnie od czytelności akt i umiejętności osób sporządzających indeksy. Pełnych informacji o ślubujących i innych okolicznościach ślubu należy szukać w oryginalnych aktach.
Oryginalny zapis o tym ślubie znajduje się w biurze właściwej parafii rzymskokatolickiej.


Our database only provides basic information to identify the spouses. There is no liability for the accuracy, as it depends on the quality of the record and the skills of the transcriber. The full information about the marriage can only be found in the original records.
The original record for this marriage is held at the respective Roman Catholic parish in Poland.