W naszej bazie danych znajdują się jedynie podstawowe informacje o ślubujących, umożliwiające ich identyfikację. Ścisłość podanych zapisów jest rozmaita, zależnie od czytelności akt i umiejętności osób sporządzających indeksy. Pełnych informacji o ślubujących i innych okolicznościach ślubu należy szukać w oryginalnych aktach.
Oryginalny zapis o tym ślubie znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Można napisać na poniższy adres w celu uzyskania kserokopii lub zdjęcia cyfrowego. Jest również możliwość zlecenia poszukiwań dalszych informacji o rodzinie.


Our database only provides basic information to identify the spouses. There is no liability for the accuracy, as it depends on the quality of the record and the skills of the transcriber. The full information about the marriage can only be found in the original records.
The original record for this marriage is held in the National Archive in Bydgoszcz, Poland. You can write for its photocopy or digital copy to the address provided below. Further genealogical research is also offered there.

Archiwum Panstwowe w Bydgoszczy
Ul. Dworcowa 65
85-009 Bydgoszcz
POLAND

WWW: http://www.bydgoszcz.ap.gov.pl

E-mail: dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl