Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Modliszewko   (Gniezno)    5237 1736  PO

Modlingshagen 


Roman Catholic parish

1350 souls (in 1888)

Includes: Anielewo, Biskupiec, Bolesławowo, Dębłowo, Mielno, Modliszewko, Modliszewo, Napoleonowo, Nowaszyce, Starowieś, Świątniki Wielkie
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1660-1665   1676-1677   1679-1712   1716-1749   1766-1795   1821-1834   1851-1937
   M 1740-1766   1768-1795   1827-1939
   D 1740-1766   1768-1820   1827-1940
State Archive in Poznan
   B 1818-1850   1855-1874
   M 1818-1850   1855-1874
   D 1818-1850   1855-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1850 B 1842-1846 BMD 1855-1865      746955
   BMD 1866-1874      1191342 #12
   B 1663-1749 1660-1712 1716-1747 1766-1796 D 1796-1820 B 1821-1834      2103166 #12-18
   B 1851-1937 D 1740-1766 M 1740-1765 1827-1850 D 1827-1850 M 1851-1939 MD 1768-1795 D 1851-1891      2103167
   D 1892-1940      2103168 #1


Civil registry

USC Gniezno

State Archive in Poznan
   B 1891-
   M 1891-
   D 1891-