Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Sokolniki   (Gniezno)    5238 1730  PO

Falkenau 


Roman Catholic parish

1350 souls (in 1888)

Includes: Bojanice, Bojanickie Huby, Borzątew (Wilhelmsau), Florentynowo, Karniszew, Kobylica, Mączniki, Małe Świątniki, Mieleszyn, Przysieka, Sokolnickie Huby, Sokolniki
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1797-1941   1945-1948
   M 1797-1919
   D 1796-1940   1945-1949
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1841      758340
   BMD 1842-1865      758341
   BMD 1866-1874      1191410 #1-27
   B 1797-1940 1945-1948      2190576 #2-4
   M 1797-1838      2190576 #5
   M 1839-1919      2190577 #1
   D 1797-1940 1945-1949      2190577 #2-3
   B 1797-1828      2190577 #4
   D 1796-1828      2190577 #5


Civil registry

USC Mieleszyn

State Archive in Poznan
   B 1892-
   M 1892-
   D 1892-

LDS microfilms
   BMD 1874-1876 B 1877      1191308 #9-18
   BMD 1877      1191309 #1-3