Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Kiszkowo Welnau  (Gniezno)    5235 1715  PO

Kiszkowen (bef.1880) 


Roman Catholic parish

587 souls (in 1888)

Includes: Kiszkowo, Maksymilianowo, Rybieńskie Olędry (Friedrichsruh), Wielkie Rybno, Żurawita
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1786-1946
   M 1789-1936
   D 1787-1949
State Archive in Poznan
   B 1817-1859   1861-1874
   M 1817-1859   1861-1874
   D 1817-1859   1861-1874
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1786-1810
   M 1790-1817
   D 1787-1810

LDS microfilms
   BMD 1817-1854      742983
   BMD 1855-1859 1861-1863 1865      742984
   B 1786-1810 M 1790-1817 D 1787-1810      1048411 #3
   BMD 1866-1874      1191080 #2
   B 1786-1810 M 1789-1817      2039451 #12-13
   D 1787-1810      2040554 #1
   B 1810-1820      2190577 #9
   M 1818-1825      2190577 #10
   D 1811-1847      2190577 #11
   B 1821-1940 1945-1946      2190578 #1-3
   M 1826-1936      2190578 #4-5
   D 1847-1940 1945-1949      2190578 #6-7


Lutheran community

1856   Skoki

660 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1856-1874
   M 1856-1874
   D 1856-1874

LDS microfilms
   BMD 1856-1865      742985
   BMD 1866-1874      1191080 #3


Civil registry

USC Kiszkowo

State Archive in Poznan
   B 1874-   i1874-1889
   M 1874-   i1874-1889
   D 1874-   i1874-1882

LDS microfilms
   MD 1877      1191078 #10-11
   B 1877 D 1876 BMD 1874-1875 BM 1876      1191079 #1-10
   BMD 1878-1880 B 1881      1538593 #7-16
   BMD 1881-1884      1538595 #1-12