Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Kłecko Kletzko  (Gniezno)    5238 1726  PO


Roman Catholic parish

3260 souls (in 1888)

Includes: Charbowo, Chlebowo, Czechy, Gorzuchowo, Gorzuchowskie Huby, Gulczewo, Imielenko, Imieleńskie Huby, Kamieniec, Kłecko, Michalęza, Parcewo, Polskawieś, Przybroda, Równa, Świniarki, Świniary, Ułanowo, Wilkowyja, Wola I, Wola II, Zborów, Zjawieniec
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1687   1716-1941   1945-1949
   M 1660-1708   1726-1940   1945-1949
   D 1660-1719   1723-1766   1768-1940   1945-1950
State Archive in Poznan
   B 1818-1827   1829-1871   1873-1874
   M 1818-1827   1829-1874
   D 1818-1827   1829-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1908-
   M 1911-
   D 1915-

LDS microfilms
   BMD 1818-1842      742990
   BMD 1843-1865      742991
   BMD 1866-1874      1191080 #4
   M 1685-1691 1662-1663 D 1662-1688 1693-1713 M 1691-1694 1696-1704 1707-1708 B 1715-1716 1721-1729 1687-1688 1729-1730 1732-1736 D 1723-1737 M 1726-1733 B 1737-1766 M 1737-1768 B 1766-1768 D 1737-1766      1978156 #1
   BMD 1768-1796 B 1796-1858 D 1867 M 1865      1978156 #2-6
   B 1859-1907 D 1796-1822 M 1796-1833      1978157
   M 1834-1910 D 1823-1893      1978158
   D 1893-1914      1979351 #1
   B 1908-1927      2331541 #5
   B 1928-1941 1945-1949      2332335 #1
   M 1911-1940 1945-1949      2332335 #2
   D 1915-1940 1945-1950      2332335 #3


Lutheran community

1853   Gołaszewo

1057 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1846-1874
   M 1846-1874
   D 1846-1874

LDS microfilms
   BMD 1846-1865      742992
   BMD 1866-1874      1191080 #5


Civil registry

USC Klecko

State Archive in Poznan
   B 1874-   City
   M 1874-   City
   D 1874-   City
   B 1874-   i1874-1899   Land
   M 1874-   i1874-1899   Land
   D 1874-   i1874-1899   Land

LDS microfilms
   BMD 1874-1875 BM 1876      1191080 #6-12
   D 1876 BMD 1877      1191081 #1-4
   BMD 1874-1876      1191081 #5-13
   BMD 1877      1191082 #1-3
   BMD 1878 BM 1879      1552330 #10-14
   D 1879 BMD 1880-1884      1552331 #1-16
   BMD 1878      1552331 #17-19
   D 1878 BMD 1879-1881      1552332
   BMD 1882-1884      1552333 #1-9