Format explanations etc.

Łagiewniki Kościelne Kirchen Lagiewnik  (Gniezno)    5237 1720  PO


Roman Catholic parish

490 souls (in 1888)

Includes: Łagiewniki, Olesin, Rybno
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1810-1952
   M 1810-1855   1930-1941   1945-1951   1955-1957
   D 1810-1828   1833-1941   1945-1949
State Archive in Poznan
   B 1817-1874
   M 1817-1874
   D 1817-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1912-
   M 1930-
   D 1856-

LDS microfilms
   BMD 1817-1865      746782
   BMD 1866-1874      1191040 #3
   B 1810-1832 M 1810-1832 D 1810-1828      2212095 #2
   B 1833-1855 M 1833-1849 D 1833-1855      2212095 #3
   B 1856-1952      2212095 #4-5
   M 1930-1941 1945-1951      2212095 #6
   M 1945-1949 1955-1957      2212095 #7
   D 1856-1941 1945-1949      2212095 #8