Format explanations etc.

Dakowy Mokre   (Grodzisk)    5216 1630  PO


Roman Catholic parish

1833 souls (in 1888)

Includes: Dakowy Mokre, Dakowy Suche, Dobra, Sznifin, Uścięcice
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1612-1895
   M 1613-1923
   D 1714-1892
State Archive in Poznan
   B 1818-1829   1831-1837   1858-1874
   M 1818-1829   1831-1837   1858-1872
   D 1818-1829   1831-1837   1858-1873

LDS microfilms
   BMD 1818-1834 BM 1835      810534
   D 1835 BMD 1836-1872      810535
   BMD 1812-1821 BD 1821-1823 B 1824-1829 M 1821-1829 D 1824-1829      1194689 #4-11
   BM 1829-1845 D 1829-1857 B 1846-1868 M 1846-1886 D 1858-1876      1194690
   D 1876-1892 B 1869-1895 M 1886-1900      1194691 #1-3
   BD 1873 BM 1874      1201437 #7-10
   M 1900-1923      2041479 #5
   B 1776-1797 1730-1797 1795-1807      2126816 #1-4
   B 1810-1811 B 1807-1811      2126816 #5
   M 1613-1770 D 1714-1766      2126816 #6
   B 1616-1735      2126816 #7
   D 1766-1795 M 1770-1795      2126817 #1
   M 1795-1811      2126817 #2
   D 1795-1811      2126817 #3