Format explanations etc.

Granowo   (Grodzisk)    5213 1632  PO


Roman Catholic parish

3200 souls (in 1888)

Includes: Dalekie, Drużyn, Granówko, Granowo, Jaskółki, Kąkolewo, Kotowo, Kubaczyn, Niemierzyce, Strzempin
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1673-1920
   M 1674-1889
   D 1704-1930
State Archive in Poznan
   B 1812   1818-1822   1824-1874
   M 1812   1818-1822   1824-1874
   D 1812   1818-1822   1824-1874

LDS microfilms
   BMD 1812 1818 B 1819 BMD 1820-1822 1824-1849      719473
   BMD 1850-1865      719474
   BMD 1673-1723      1191654 #4
   D 1761-1783 M 1767-1778 1764-1797 D 1784-1796 B 1739-1797 1795-1801 D 1795-1801      1191655
   D 1801-1818 BM 1803-1817 MD 1818-1821 B 1818-1821 BM 1821-1834 D 1821-1834 BMD 1834-1840      1191656
   BMD 1840-1845 B 1845 B 1846-1853 M 1846-1853 D 1846-1881 B 1853-1854      1191657
   B 1854-1886 M 1853-1889 B 1886-1887      1191658
   B 1887-1901 D 1881-1901      1191659 #1-2
   BMD 1870-1874      1201464 #13
   B 1900-1908      2041484 #6
   B 1900-1920      2043253 #1
   D 1900-1930      2043253 #2