Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Grodzisk Graetz  (Grodzisk)    5214 1622  PO

Grodzisk Wielkopolski 
District capital


Roman Catholic parish

5624 souls (in 1888)

Includes: Chrustowo, Czarne Olędry, Gremblewo, Grodzisk (Graetz), Kobylinki, Lasówki, Młyniewo, Pantaleonowo, Piaski, Słocin, Słocińskie Olędry, Zdrój
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1590-1659   1662-1687   1695-1723   1736-1738   1755-1910
   M 1604-1640   1646-1686   1693-1709   1719-1897
   D 1719-1909
State Archive in Poznan
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1862   1864-1874

LDS microfilms
   B 1818 BMD 1819-1835      719599
   BMD 1835-1845      719600
   BMD 1846-1862 BM 1863 BMD 1864      719601
   M 1815-1839 B 1839-1847 D 1832-1852 M 1840-1845      1189070
   BM 1590-1640 B 1641-1649      1191659 #3-5
   B 1649-1659 BM 1662-1709 B 1695-1722 B 1736-1738 D 1719-1745 B 1750-1755 MD 1745-1774 B 1755-1773      1199953
   B 1773-1795 MD 1774-1796 B 1795-1802 D 1795-1808 M 1795-1796      1199954
   M 1796-1815 B 1807-1825 D 1808-1832 B 1826-1838      1199955
   M 1845-1855 B 1848-1859 D 1852-1861 B 1859-1862      1199956
   M 1856-1876 D 1861-1876 B 1862-1869      1199957
   B 1870-1878 BD 1876-1881      1199958
   B 1876-1885 M 1875-1886 B 1885-1890 D 1881-1890 M 1887-1897 B 1891      1199959
   B 1891-1900 D 1891-1901      1199960 #1-2
   D 1874      1201468 #2
   D 1900-1909      2043253 #3
   B 1900-1908      2043253 #4
   B 1908-1910      2043254 #1


Lutheran community

1775   *

2666 souls (ca. 1900)

Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1788-1897
   M 1788-1914
   D 1778-1919
State Archive in Poznan
   B i1804-1806   1818-1873
   M 1818-1873
   D i1802-1815   1818-1874

LDS microfilms
   BMD 1818-1830      719603
   BMD 1831-1842      719604
   BMD 1843-1851      719605
   BMD 1852-1865      719606
   B 1788-1797      1194707 #3-4
   B 1797-1816      1194708
   B 1816-1843      1194709
   B 1843-1861      1194710
   B 1861-1874 M 1788-1789 K 1789-1790 M 1790-1817      1194711
   M 1817-1873      1194712
   M 1873-1874 D 1788-1826      1194713
   D 1826-1860      1194714
   D 1860-1878 B 1841-1897 M 1843-1914 D 1843-1919      1194715 #1-4
   BMD 1870-1874      1201468 #2


Civil registry

USC Grodzisk Wielkopolski

State Archive in Poznan
   B 1874-   i1874-1892   City
   M 1874-   i1874-1892   City
   D 1874-   i1874-1892   City
   B 1874-1876   Land
   M 1874-1876   Land
   D 1874-1876   Land

LDS microfilms
City: BMD 1874-1876 B 1877      1201468 #3-12
   MD 1877      1201469 #1-3
Land: BMD 1874 B 1875      1201469 #4-7
   MD 1875 BMD 1876 B 1877      1201470
C&L: MD 1877      1201471 #1-3
   BMD 1878      1551908 #16-18
   D 1878 BMD 1879 BM 1880      1551909
   D 1880 BMD 1881 BM 1882      1551910
   MD 1882 BMD 1883 B 1884      1551911
   BMD 1884      1609125 #1-3


Jewish community

Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1817-1844
   M 1817-1844
   D 1817-1844
LDS microfilms
   D 1817-1844      1271465
   D 1817-1844      1857840 #2