Format explanations etc.

Catholic records - St. Joseph
Catholic records - St. Nicholas
Lutheran records

Kalisz Kalisch  (Kalisz*)    5145 1805  KA

District capital


Roman Catholic parish St.Joseph

USC Kalisz

Includes: Kalisz (part), Nosków, Rajsków, Stare Miasto, Tyniec, Zagorzynek, Zawodzie
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1643-1796   1809-1892
   M 1752-1892
   D 1721-1864   1878-1892
State Archive in Poznan
   B 1827-1874
   M 1827-1874
   D 1827-1874
State Archive in Kalisz
   B 1875-
   M 1875-
   D 1875-

LDS microfilms
   BMD 1827-1830 BMD 1832 1834 BMD 1839      743123
   BMD 1840-1846      743124
   BMD 1847-1851      743125
   BMD 1852-1858      743126
   BMD 1859-1865      743127
   BMD 1866-1867      1191071 #5-6
   BMD 1868-1873      1191072
   BMD 1874      1191073 #1
   B 1875      1199924 #5
   MD 1875 BMD 1876-1877      1199925 #1-3
   B 1643-1721 1763-1796      1979541 #3-4
   B 1809-1828      1979542 #1
   B 1826-1828      1979542 #2
   B 1828-1829      1979543 #1
   B 1829-1840 1852-1885 1844-1848      1979543 #2
   B 1830-1835      1979543 #3-4
   B 1835-1845      1980835
   B 1845-1859      1980836
   B 1859-1866 M 1822-1824      1980837
   M 1825      1980838 #1-2
   M 1752-1797 1796-1842      1980838 #3-5
   M 1826-1829      1980838 #6
   M 1829-1859      1980839
   M 1860-1879      1980840 #1-2
   B 1722-1753      1980840 #3
   B 1754-1762 D 1721-1761      1980841 #1
   BMD 1822 BMD 1822      1980841 #2-3
   BMD 1823 B 1823      1980841 #4-5
   BMD 1823 B 1823 MD 1823 BMD 1823      1980842 #1-3
   BMD 1824      1980842 #4
   BMD 1824 BMD 1824      1980843 #1-2
   BMD 1824 BMD 1825      1980843 #3-4
   BMD 1825      1980843 #5
   BMD 1825 BMD 1826      1980844 #1-4
   D 1761-1797 1796-1806      1980844 #5-6
   D 1807-1826      1980845 #1
   D 1826-1829      1980845 #2
   D 1827-1838      1980845 #3
   D 1830-1837      1980845 #4-5
   D 1837-1848      1980846
   D 1849-1864      1980847
   BMD 1878-1882 B 1883      2041951 #3-8
   BMD 1883-1888 B 1889      2041952
   BMD 1889-1892      2041953 #1-4


Roman Catholic parish St.Nicholas

USC Kalisz

Includes: Chmielnik, Kalisz (part), Majków
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1704-1904
   M 1732-1820   1823-1871   1878-1892
   D 1730-1866   1878-1892
State Archive in Poznan
   B 1827-1828    1841-1874
   M 1827-1828    1841-1874
   D 1827-1828    1841-1874
State Archive in Kalisz
   B 1875-
   M 1875-
   D 1875-

LDS microfilms
   BMD 1827-1828 1841-1842      741965
   BMD 1843-1846      741966
   BMD 1847-1852      743120
   BMD 1853-1860      743121
   BMD 1861-1865      743122
   BMD 1866-1870      1191070 #5-9
   BMD 1871-1874      1191071 #1-4
   BMD 1875-1877      1199925 #4-6
   B 1761-1793 1802-1803 1794-1804      1923050
   B 1805-1841      1923051
   B 1842-1844 1846-1904      1923052 #1
   B 1829-1840      1923052 #2
   B 1840-1851      1923053
   B 1851-1860      1923054 #1
   B 1859-1866      1923054 #2
   B 1860-1862      1923054 #3
   B 1862-1866      1923055 #1
   M 1732-1805 1795-1802      1923055 #2-4
   M 1803-1819 1825-1844      1923056 #1-2
   M 1829-1844      1923056 #3
   B 1704-1760      1978482 #3
   M 1844-1864      1979532 #1-2
   M 1859-1866      1979532 #3
   M 1864-1865      1979532 #4
   M 1864-1871      1979533 #1
   D 1730-1796 1795-1823      1979533 #2-5
   D 1824-1844      1979534 #1
   D 1829-1840      1979534 #2
   D 1841-1852      1979535
   D 1853-1866      1979536
   D 1859-1866 B 1815-1819 M 1815-1818 1820      1979537 #1-2
   BMD 1823-1825 B 1826      1979537 #3-6
   BMD 1826-1829      1979538
   BMD 1830-1834 B 1835      1979539
   MD 1835 BMD 1836-1838 B 1839      1979540
   MD 1839 BMD 1840      1979541 #1-2
   BMD 1878-1879      2041953 #5-6
   D 1879 BMD 1880-1883 B 1884      2041954
   BMD 1884-1887 BM 1888      2041955
   D 1888 BMD 1889-1892      2041956
   D 1892      2041957 #1Lutheran community

USC Kalisz

Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1794-1866
   M 1795-1861
   D 1795-1876
State Archive in Poznan
   B 1808-1874
   M 1808-1874
   D 1808-1874
State Archive in Kalisz
   B 1875-
   M 1875-
   D 1875-

LDS microfilms
   BMD 1808-1810      743128
   BMD 1810-1812      743129
   BMD 1812-1813      743130
   BMD 1814-1816      743131
   BMD 1817-1822      743132
   BMD 1822-1825      743133
   BMD 1826-1831      743134
   BMD 1832-1838      743135
   BMD 1839-1842      743136
   BMD 1843-1848      743137
   BMD 1849-1854      743138
   BMD 1855-1861      743139
   BMD 1862-1865      743140
   BMD 1866-1868      1191073 #8-10
   BMD 1869-1874      1191074 #1-6
   BMD 1875-1877      1199926 #1-3
   BMD 1878-1889      2041957 #2-13
   BMD 1890-1892      2041958 #1-3
   B 1866-1867      2151000 #1
   M 1795-1827      2151000 #2
   M 1826-1831      2151000 #3
   M 1831-1838      2151000 #4
   M 1838-1843      2151000 #5
   M 1843-1850      2151001 #1
   M 1850-1861      2151001 #2
   D 1795-1811      2151001 #3
   D 1811      2151002 #1
   D 1812-1827      2151002 #2
   D 1826-1831      2151002 #3
   D 1831-1836      2151002 #4
   D 1836-1838      2151002 #5
   D 1839-1842      2151003 #1
   D 1837      2151003 #2
   D 1842-1848      2151003 #3
   D 1848-1853      2151003 #4
   D 1854-1855      2151004 #1
   D 1855-1864      2151004 #2
   D 1864-1870      2151004 #3
   D 1870-1876      2151005 #1
   BMD 1822-1823      2151005 #2
   BMD 1823      2151005 #3
   BMD 1824      2151005 #4
   BMD 1825      2151005 #5
   BM 1825      2151006 #1
   B 1794-1805      2162140 #2
   B 1806-1827      2162140 #3
   B 1826-1829      2162140 #4
   B 1829-1833      2162141 #1
   B 1833-1840      2162141 #2
   B 1846-1850      2162141 #3
   B 1850-1855      2162142 #1
   B 1855-1866      2162142 #2


Jewish community

USC Kalisz

State Archive in Poznan
   B 1809-1811    1812-1814   1814-1874
   M 1809-1811    1814-1874
   D 1809-1811    1812   1814-1874
State Archive in Kalisz
   B 1875-
   M 1875-
   D 1875-

LDS microfilms
   B 1809 BMD 1809 BMD 1810-1811 B 1811 D 1812-1812 BMD 1814-1820      743141
   BMD 1821-1828      743142
   BMD 1829-1837      743143
   BMD 1838-1845      743144
   BMD 1846-1851      743145
   BMD 1852-1857      743146
   BM 1858 BMD 1859-1865      743147
   BMD 1862-1865      743148
   BMD 1866-1868      1191074 #7-9
   BMD 1869-1874      1191075 #1-7
   BMD 1875-1876      1199926 #6-7
   BMD 1877      1199927 #1
   BMD 1878 B 1879      2041958 #13-14
   BMD 1879-1885 B 1886      2041959
   BMD 1886-1892      2041960


GC   P

State Archive in Poznan
   B 1809-1811    1814-1821   1823   1825-1844   1846-1857   1859-1865
   M 1809-1811    1814-1821   1823   1825-1844   1846-1857   1859-1865
   D 1809-1811    1814-1821   1823   1825-1844   1846-1857   1859-1865
State Archive in Kalisz
   B 1805-1811    1822   1825-1838
   M 1805-1811    1822   1825-1838   1844-1851
   D 1805-1811    1822   1825-1838   1844-1851
LDS microfilms
   B 1823 BMD 1825-1826 BD 1827 D 1828 BD 1829-1830 B 1831 BD 1832 D 1833 BD 1834 MD 1835 BD 1836 BMD 1837-1838      743149
   B 1839 BMD 1840 BD 1841 BMD 1842-1846      743149
   BMD 1847-1851 B 1852-1854 M 1852-1853 BMD 1854 D 1852-1854 BMD 1855 BD 1856 D 1857-1862 BMD 1862-1865      743150


OR   P

USC Kalisz

State Archive in Poznan
   B 1834-1837    1839-1874
   M 1834-1837    1839-1874
   D 1834-1837    1839-1874
State Archive in Kalisz
   B 1875-1876    1884-
   M 1875-1876    1884-
   D 1875-1876    1884-

LDS microfilms
   BMD 1834-1837 BMD 1839-1858      743151
   BMD 1859-1863      743152 #1-5
   BMD 1865-1874      1191073 #2-7
   BMD 1875-1876      1199926 #4-5
   BMD 1884-1892      2041958 #4-12
   BMD 1876      2151009 #1
   BMD 1877      2151009 #2
   BMD 1877      2151009 #3
   BMD 1878      2151009 #4
   BMD 1878      2151009 #5
   BMD 1879      2151009 #6
   BMD 1879      2151009 #7
   BMD 1880      2151009 #8
   BMD 1880      2151010 #1
   BMD 1881      2151010 #2
   BMD 1881      2151010 #3
   BMD 1882      2151010 #4
   BMD 1882      2151010 #5
   BMD 1883      2151010 #6
   BMD 1883      2151010 #7
   BMD 1884      2151010 #8
   BMD 1892      2151010 #9
   BMD 1896      2151011 #1
   BMD 1901      2151011 #2
   BMD 1917      2151011 #3