Format explanations etc.

Koźminek   (Kalisz*)    5148 1820  KA


Roman Catholic parish

USC Koźminek

Includes: Bogdanów, Chodybki, Emiljanów, Józefina, Koźminek, Murowaniec, Nakwasin, Nakwaska Nowa kol., Nakwaska Stara kol., Osuchów, Pośrednik, Rogal, Słowiki, Tymianek, Żabki, Złotniki, Zosina
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1764-1874   1878-1892
   M 1797-1865   1878-1892
   D 1797-1868   1878-1892
State Archive in Poznan
   B 1808-1871    1873
   M 1808-1871    1873
   D 1808-1871    1873
State Archive in Kalisz
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-

LDS microfilms
   BMD 1808-1810 BMD 1820-1825      742947
   BMD 1826-1834      742948
   BMD 1835-1851      742949
   BMD 1852-1865      742950
   BMD 1866-1873      1191029 #1-9
   BMD 1874-1876      1201045 #7-9
   BMD 1877      1201046 #1
   B 1764-1810      2006775 #1-2
   B 1802-1809      2006775 #3
   B 1810-1828      2006776 #1
   B 1808-1811      2006776 #2-4
   B 1823-1824      2006776 #5-6
   B 1825-1841      2006777
   B 1829-1861      2006778 #1
   B 1841-1846      2006778 #2
   B 1846-1860      2006840
   B 1861-1869      2006841
   B 1869-1874      2006842 #1
   M 1797-1810      2006842 #2
   M 1802-1860      2006842 #3
   M 1809-1810      2006843 #1
   M 1810-1811      2006843 #2
   M 1810-1811      2006843 #3
   M 1823-1850      2006843 #4-8
   M 1851-1865      2006844 #1
   D 1797-1810      2006844 #2
   D 1802-1832      2006844 #3
   D 1833-1860      2006845 #1
   D 1808-1811      2006845 #2-4
   D 1823-1829      2006845 #5-8
   D 1830-1855      2006846
   D 1855-1868      2006847 #1
   BMD 1820-1822      2006847 #2-4
   BMD 1878-1889 B 1890      2041989 #3-15
   MD 1890 BMD 1891-1892      2041990 #1-3


Jewish community

USC Koźminek

Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1826-1878
   M 1828-1884
   D 1826-1897
State Archive in Poznan
   B 1895
   M 1895
   D 1895
State Archive in Kalisz
   B 1878-
   M 1885-

LDS microfilms
   B 1826-1878      2006761 #1-2
   M 1828-1852      2006761 #3
   M 1853-1884      2006762 #1-2
   D 1826-1897      2006762 #3-4


OL   C (Baptists)

State Archive in Kalisz
   B 1888-
   D 1893-