Format explanations etc.

Staw   (Kalisz*)    5142 1823  KA


Roman Catholic parish

USC Szczytniki

Includes: Bożuchy, Cieszyków, Kościany, Marcyanów, Młynarki, Mroczki Małe, Mroczki Wielkie, Sędzimirowice, Skalmierska kol., Skalmierz kol, Staw, Staw, Suliszewice, Suliszewska kol., Tymieniec, Wawry
State Archive in Poznan
   B 1818   1820   1871-1872
   M 1871-1872
   D 1871-1872
State Archive in Kalisz
   B 1873-
   M 1873-
   D 1873-
Local Roman Catholic Parish
   B 1796-
   M 1739-
   D 1739-

LDS microfilms
   B 1818 1820      758369 #1-2
   BMD 1873-1874      1201092 #13-14
   BMD 1875-1877      1201093 #1-3
   B 1808-1809      2087644 #1
   B 1808-1809      2087644 #2
   B 1809-1810      2087644 #3
   B 1809-1811      2087644 #4
   B 1810-1811      2087644 #5
   B 1811-1811      2087644 #6
   B 1812      2087644 #7
   B 1813      2087644 #8
   B 1813      2087644 #9
   B 1814      2087644 #10
   B 1816      2087644 #11
   B 1816      2087644 #12
   B 1817      2087644 #13
   B 1818      2087644 #14
   B 1819      2087644 #15
   B 1820      2087644 #16
   B 1821      2087644 #17
   B 1822      2087645 #1
   B 1823      2087645 #2
   B 1824      2087645 #3
   B 1825      2087645 #4
   M 1754-1799      2087645 #5
   M 1808-1809      2087645 #6
   M 1809-1810      2087645 #7
   M 1810-1811      2087645 #8
   M 1813      2087645 #9
   M 1814      2087645 #10
   M 1815      2087645 #11
   M 1816      2087645 #12
   M 1817      2087645 #13
   M 1817-1818      2087645 #14
   M 1818      2087645 #15
   M 1819      2087645 #16
   M 1820      2087645 #17
   M 1821      2087645 #18
   M 1822      2087645 #19
   M 1823      2087645 #20
   M 1824      2087645 #21
   M 1825      2087646 #1
   M 1822      2087646 #2
   M 1823      2087646 #3
   M 1824      2087646 #4
   M 1825      2087646 #5
   D 1739-1799      2087646 #6
   D 1808-1809      2087646 #7
   D 1809-1810      2087646 #8
   D 1809-1811      2087646 #9
   D 1810-1811      2087646 #10
   D 1813      2087646 #11
   D 1814      2087646 #12
   B 1814      2087646 #13
   D 1814      2087646 #14
   D 1815      2087646 #15
   D 1816      2087646 #16
   D 1816      2087646 #17
   D 1817      2087646 #18
   D 1817-1818      2087646 #19
   D 1818      2087646 #20
   D 1819      2087646 #21
   D 1820      2087646 #22
   D 1821      2087647 #1
   D 1822      2087647 #2
   D 1823      2087647 #3
   D 1823-1859 1870-1875      2087647 #4
   D 1824      2087647 #5
   M 1701-1702 B 1684-1686 1703 1671 1679-1683 1687-1739 D 1720-1739 1743 M 1719-1738 B 1739-1768 1675-1678 M 1692-1696 1690-1692 1696-1701 D 1691-1703 M 1702-1706      2087647 #6
   B 1795-1803      2087647 #7
   B 1803-1810 M 1800-1848 D 1800-1822      2087648 #1
   BMD 1855      2087648 #2
   BMD 1856      2087648 #3
   BMD 1857      2087648 #4
   BMD 1858      2087648 #5
   BMD 1859      2087648 #6
   BMD 1860      2087648 #7
   BMD 1861      2087648 #8
   BMD 1862      2087649 #1
   BMD 1863      2087649 #2
   BMD 1864      2087649 #3
   BMD 1865      2087649 #4
   BMD 1866      2087649 #5
   BMD 1867      2087649 #6
   BMD 1868      2087649 #7
   BMD 1869      2087649 #8
   BMD 1870      2087649 #9
   B 1769-1795      2090791 #1
   BMD 1878-1885      2092025 #13-20
   BMD 1886-1895      2092026 #1-10