Format explanations etc.

Grzegorzew   (Kolo*)    5212 1844  KN


Roman Catholic parish

USC Grzegorzew

Includes: Boguszyniec, Chojny, Faustynów, Grzegorzew, Kiełkieczewek, Leśnica, Mikołajewek, Ponętów-Dolny, Ponętów-Górny, Powiercie, Powierzcha-Kolonia, Przybyłów, Przybyłowskie-Budy, Skobielice, Stelutyczki, Tarnówka, Zabłocie, Zawadka, Zielonka
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1858-1860   1866   1868-1873
   M 1858-1860   1866   1935-1939
   D 1858-1860   1866
State Archive in Poznan
   B 1810-1811    1813-1814   1816-1819   1821-1857   1861-1865   1867-1869   1872-1880   1882   1884-
   M 1810-1811    1813-1814   1816-1819   1821-1857   1861-1865   1867-1869   1872-1880   1882   1884-
   D 1810-1811    1813-1814   1816-1819   1821-1857   1861-1865   1867-1869   1872-1880   1882   1884-
Local Roman Catholic Parish
   B 1873-1942   1945-
   M 1868-1934   1945-
   D 1868-1942   1945-

LDS microfilms
   BMD 1810-1811 1813-1814 1816      719612
   BMD 1818-1819 1821-1823      719613
   BMD 1824-1826 1828-1830      719614
   BMD 1831-1843      719615
   BMD 1844-1852      719616
   BMD 1853-1857 1861      719617
   BMD 1862-1865      719618
   BMD 1867-1868      1201471 #6-7
   BMD 1869-1877      1201472 #1-8
   BMD 1878-1880 1882 1884      1600201 #1-5
   BMD 1858-1860 B 1866      1960156 #4-7
   BMD 1866 B 1868-1873 M 1935-1939      1960157 #1-3