Format explanations etc.

Janiszew   (Kolo*)    5205 1838  KN


Roman Catholic parish

USC Brudzew

Includes: Dwór, Janiszew, Kordownia, Koźmin, Krwony, Kuźnica Janiszewska, Maryanów, Ostrów, Posoka, Rudlice, Sacały, Sowia Góra
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1810-1868
   M 1825-1882
   D 1809-1876
State Archive in Poznan
   B 1808-1813    1815-1829   1831-1859   1861-   i1714-1808
   M 1808-1813    1815-1829   1831-1859   1861-   i1714-1808
   D 1808-1813    1815-1829   1831-1859   1861-   i1714-1808
Local Roman Catholic Parish
   B 1883-1895   1900-1939   1945-
   M 1883-1940   1947-
   D 1877-

LDS microfilms
   BMD 1808-1813 1815-1828      741835
   BMD 1829 1831-1850      741836
   BMD 1851-1855 1858-1859 1861-1865      741837
   BMD 1866-1877      1191065 #1-12
   BMD 1878-1884      1600202 #4-10
   B 1826-1868 M 1826-1856      1978475
   M 1857-1882 D 1837-1876      1978476 #1-3
   B 1824-1868 M 1825-1862 B 1810-1824 D 1809-1847      1978476 #4-5