Format explanations etc.

Kościelec   (Kolo*)    5211 1835  KN


Roman Catholic parish

USC Kościelec

Includes: Dąbrowice, Dąbrowice Nowe, Gąsiorów Duży, Gąsiorów Mały, Gozdów, Kościelec, Maryampol, Staszków, Trzęśniew Duży, Trzęśniew Mały
State Archive in Poznan
   B 1810-    i1754-1808
   M 1810-    i1754-1808
   D 1810-    i1754-1808
Local Roman Catholic Parish
   B 1883-
   M 1866-
   D 1863-

LDS microfilms
   BMD 1810-1820      742011
   BMD 1821-1852      742012
   BMD 1834-1849      742920
   BMD 1850-1861      742921
   BMD 1862-1865      742922
   BMD 1866-1869      1191097 #12-15
   BMD 1870-1877      1191098 #1-8
   BMD 1878      1618416 #7
   BMD 1879-1884      1618417 #1-6
   BMD 1834-1837      1673648 #4-7
   D 1837 BMD 1838-1840 1866-1867      1673649