Format explanations etc.

Lubotyń   (Kolo*)    5224 1838  KN


Roman Catholic parish

USC Babiak

Includes: Bagno, Belny, Bogusławice, Brzeziny, Drzewice, Goraj, Grabina, Holendry, Józefowo, Kawęczyn, Lubotyń, Marcyanki, Nowiny, Ośno Dolne, Ośno Górne, Ośno Podleśne, Podryń, Ryn, Spólnik, Zakrzewo
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1797-1818   1881-1887
   M 1797-1816   1857-1894
   D 1797-1816   1876-1886
State Archive in Poznan
   B 1808-1834    1836-
   M 1808-1834    1836-
   D 1808-1834    1836-
Local Roman Catholic Parish
   B 1872-1940   1945-
   M 1895-1940   1945-
   D 1898-1940   1945-

LDS microfilms
   BMD 1810-1820      746635
   BMD 1821-1834 1836-1838      746636
   BMD 1839-1854      746757
   BMD 1855-1865      746758
   BMD 1867-1872      1191047 #8-13
   BMD 1873-1884      1618421 #4-15
   B 1797-1818 M 1797-1816 D 1797-1816      2041703 #2
   B 1881-1887      2041703 #3
   B 1887-1895      2041704 #1
   M 1857-1894      2041704 #2-3
   D 1876-1886      2041705 #1