Format explanations etc.

Umień   (Kolo*)    5210 1850  KN


Roman Catholic parish

USC Olszówka

Includes: Banachów, Bocieniec, Brodki, Drzewce, Folwark-Umieński, Głębokie, Grabina, Józefów-Drzewiecki, Józefów-Ostrowski, Kolonja-Umieńska, Krzyżówki, Łubianka, Młynik, Olszówka, Ostrów, Szczepanów, Umienie, Wilhelmów, Wojciechów
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1667-1690   1871-1890
   D 1826-1837
State Archive in Poznan
   B 1809-1811    1813-
   M 1809-1811    1813-
   D 1809-1811    1813-
Local Roman Catholic Parish
   B 1945-
   M 1945-
   D 1945-

LDS microfilms
   BMD 1809-1843 1813-1818 1817-1820      764416
   BMD 1821-1834      764417
   BMD 1835-1851      764418
   BMD 1852-1865      764419
   BMD 1866-1869      1194801 #14-17
   BMD 1870-1877      1194802 #1-8
   BMD 1878-1884      1618650 #2-8
   B 1667-1690      2101167 #8
   D 1871-1874      2101167 #10
   D 1874-1890      2101168 #1
   M 1926-1927      2101168 #2