Format explanations etc.

Wrząca Wielka   (Kolo*)    5216 1841  KN


Roman Catholic parish

USC Koło

Includes: Dąbrowa, Kaczyniec, Kiełczew Górny, Kiełczew Smużny, Krzyżówka, Ksawerowo, Lipie Góry, Lucyanowo, Osowie, Perłowo, Sokołowo, Stanisławów, Wandynowo, Wierzchociny, Wrząca Mała, Wrząca Wielka
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1772-1834
   M 1772-1834
   D 1772-1834
State Archive in Poznan
   B 1808-
   M 1808-1819   1821-
   D 1808-
Local Roman Catholic Parish
   B 1873-1939   1945-
   M 1868-1939   1945-
   D 1868-1939   1945-

LDS microfilms
   B 1808 M 1809 D 1810 B 1809 M 1810      764646
   D 1809 BMD 1810-1824      764647
   BMD 1825-1841 B 1842 BMD 1843-1844 B 1845 BMD 1846      764648
   BMD 1847-1865      764649
   B 1866      1191330 #5
   BMD 1866-1877      1191331 #1-12
   BMD 1878-1883      1618653 #12-17
   BMD 1884      1618654 #1
   B 1772-1795 D 1772-1799 M 1771-1799      2126442 #2
   B 1795-1821 B i1795-1821 D 1803-1805      2126442 #3
   D 1805-1809 D i1800-1808 D 1809-1834 B 1809-1810 M i1799-1808 M 1799-1836 B i1772-1795 D i1772-1799 M i1771-1799 D 1799-1803      2126443 #1