Format explanations etc.

Brdów   (Kolo*)    5221 1843  KN


Roman Catholic parish

USC Babiak

Includes: Babiak kol., Brdów, Brdów kol., Bugaj, Gaj, Grabowiec, Nowiny Brdowskie, Olszak, Polonisz, Psary, Psary kol., Radoszewice, Radoszewice kol., Stefanów, Swiętosławice, Swiętosławice kol., Trzebuchówek, Wiecinin, Zurawieniec
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1689-1690   1713-1750   1859-1885
   M 1716-1917
   D 1749-1858
State Archive in Poznan
   B 1808-1865    1867-
   M 1808-1865    1867-
   D 1808-1865    1867-
Local Roman Catholic Parish
   B 1872-
   M 1858-
   D 1871-

LDS microfilms
   BMD 1858-1865      807859
   BMD 1808-1810 B 1811      810842
   MD 1810-1811 BMD 1812-1822      810843
   BMD 1823-1839      810844
   BMD 1840-1849      810845
   BMD 1850-1857      810846
   BMD 1867-1875      1201263 #10-18
   BMD 1876-1879      1600168 #13-16
   BMD 1880-1884      1600169 #1-5
   B 1689-1690 1713-1750 M 1716-1745 B 1859-1885 M 1746-1858 D 1749-1858      1860182
   M 1859-1917      1860183 #1