Format explanations etc.

Chełmno   (Kolo*)    5207 1845  KN


Roman Catholic parish

USC Dąbie

Includes: Chełmno, Dębina, Grabina, Ladorudź, Ladorudzek, Majdany, Pleśnianki, Rzuchów, Skąpe, Sobótka, Wiktor
State Archive in Poznan
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-
Local Roman Catholic Parish
   B 1900-1923   1931-1939   1945-
   M 1945-
   D 1945-

LDS microfilms
   BMD 1835-1847      807846
   BMD 1848-1857      807847
   BMD 1858-1865      807848
   BMD 1808-1814      807988
   BMD 1815-1820      807989
   BMD 1821-1834      807990
   BMD 1866      1201270 #21
   BMD 1867-1875      1201271 #1-10
   BMD 1876-1884      1600171 #2-10