Format explanations etc.

Kamionna   (Miedzychod)    5234 1558  GW

Kaehme 


Roman Catholic parish

2642 souls (in 1888)

Includes: Alt Goertzig, Bilsko, Birke, Dąbrówka, Dormowo, Głażewo, Górzyn, Gralewo, Kamionna (Kaehme), Kolno, Mnichy Małe (Klein-Muenchen), Mnichy Wielkie (Gross Muenchen), Popowo, Prusim, Skrzydlewo, Sterka, Tuczep, Wiktorowo, Zielona Hojna
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1705-1796
   M 1700-1796
   D 1700-1796
State Archive in Poznan
   B 1816-1820   1827-1856
   M 1816-1820   1827-1856
   D 1816-1819   1827-1829   1831   1833-1856
State Archive in Gorzów Wielkopolski
   B 1857-1873
   M 1857-1873
   D 1857-1873

LDS microfilms
   BMD 1831-1849      743046
   BMD 1850-1856 D 1856      743047
   BMD 1816-1819 BM 1820 B 1827-1828 MD 1827-1829 B 1829 BM 1830      743153
   B 1705-1768 M 1700-1796 B 1769-1796 D 1700-1781      1187474 #2-5
   D 1781-1796      1191671 #1