Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Kwilcz   (Miedzychod)    5233 1605  PO


Roman Catholic parish

1731 souls (in 1888)

Includes: Arsenowo (Młyn Nowy), Borek (Heidchen), Dąbrowa, Kopanina, Krzyżkówko, Krzyżkowski Młyn, Kubowo, Kwilcz, Leśnik, Mechnacz, Miłostowo, Młyn Wielki (Grossmuehle), Orzeszkowo, Pólko, Rozbitek, Trzeszczak (Brandmuehle), Upartowo, Urbanówko, Wituchowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1693-1795
   M 1695-1795
   D 1724-1795
State Archive in Poznan
   B 1809-1811   1813-1824   1826   1829-1856
   M 1809-1811   1813-1824   1826   1829-1856
   D 1809-1811   1813-1824   1826   1829-1856
State Archive in Gorzów Wielkopolski
   B 1858-1871
   M 1858-1871
   D 1858-1871

LDS microfilms
   M 1808 D 1808-1809 BM 1808-1810 BMD 1810 1811 1813-1824 1826 1829-1830 BM 1832-1837 B 1831-1837 BMD 1835-1836      743114
   BMD 1837-1838 BD 1839 B 1839 BD 1838-1840 BMD 1840 B 1840 1841 BD 1841 BM 1841 BMD 1842 BM 1842 BMD 1843 BD 1843      743115
   BMD 1844-1851 B 1851 BMD 1852 B 1852 BMD 1853 B 1853 BMD 1854 B 1854 BMD 1855 BD 1855 BMD 1856 BD 1856      743115
   B 1693-1753 M 1695-1701 D 1756-1796      1201031 #2-3


Civil registry   (after WWI)

USC Kwilcz

Standesamt I in Berlin
   B 1938-1939
   M 1920 1928 1931 1938-1939
   D 1920 1928 1930 1932 1934-1937

LDS microfilms
   B 1938-1939 M 1920 1928 1931 1938-1939 D 1920 1928 1930 1932 1934-1937      71871