Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Lubosz Lubosch  (Miedzychod)    5232 1611  PO


Roman Catholic parish

960 souls (in 1888)

Includes: Augustynowo, Chorzewo, Chudopsice (Duerrhund), Daleszynko, Karolewo, Lubosz (Lubosch)
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1770-1798
   M 1795-1820
   D 1795-1820
State Archive in Poznan
   B 1808-1813   1821-1825   1827-1833   1835-1856
   M 1808-1813   1822   1825   1827-1833   1835-1856
   D 1808-1813   1822   1824-1825   1827-1833   1835-1856
State Archive in Gorzów Wielkopolski
   B 1857-1872
   M 1857-1872
   D 1857-1872

LDS microfilms
   BMD 1808-1813 1809-1811 B 1821 BMD 1822 B 1824 D 1824 BMD 1825 1827-1833 1835-1856      746634
   B 1774-1778 M 1795-1820 D 1795-1820      1201174 #3-5


Civil registry

USC Kwilcz

State Archive in Poznan
   B 1874-
   M 1874   1876-
   D 1874   1876-
Standesamt I in Berlin
   B i1878-1917 1920-1935
   M i1874-1935
   D i1874-1884

LDS microfilms
   B 1878-1891      72035
   B 1892-1901      72036
   B 1902-1917      72037
   B 1920-1935      72038
   M 1874-1901      72039
   M 1902-1935      72040
   B 1878-1883 1888-1890 1894      161328
   B 1895-1896 1898 1900-1907      161329
   B 1910-1917 1920 1924 1926 1930-1932 1934-1935      161330
   M 1874-1875 1879 1882 1884 1887-1890 1892-1899 1902-1920      161331
   M 1921-1935      161332
   B 1874 M 1874 D 1874 B 1875      1191046 #5-8
   B 1875-1876 M 1876 D 1876 B 1877 M 1877 D 1877      1191047 #1-7
   BM 1878 D 1878 B 1879      1552341 #20-23
   M 1879 D 1879 BM 1880 D 1880 BM 1881 D 1881 BM 1882 D 1882      1552342
   BM 1883 D 1883 BM 1884 D 1884      1552342