Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Międzychód Birnbaum  (Miedzychod)    5236 1554  GW

District capital


Roman Catholic parish

1515 souls (in 1888)

Includes: Driewzen, Dzięcielin (Steinshof), Dzierżążna (Petermuehle), Eichberg, Lipowiec (Lindenstadt), Międzychód (Birnbaum), Mokrz (Mokritz), Muchocin, Muchocińskie Olędry, Nowa Meryna (Neu Merine), Radegoszcz, Radusz, Sowia Góra (Eulenberg), Śródka (Mitteninne), Strychowskie Olędry, Strychy (Striche), Vorhaide, Wielowieś (Grossdorf), Wierztobno (Schwartzekater)
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1627-1850   1852-1872
   M 1662-1698   1701-1800
   D 1640-1695   1701-1800
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1817-1873
   M 1817-1873
   D 1817-1873

LDS microfilms
   B 1627-1682 M 1662-1696 B 1682-1698 D 1640-1671 1640-1692 B 1699-1798 M 1701-1798 D 1700-1800 B 1798-1850 B 1852-1872      1201204 #2-5
   BMD 1817-1819 BD 1821-1822 BMD 1827 BMD 1825-1826 BMD 1828-1831 BMD 1834-1873      1334852 #3
   BMD 1817-1826      1768090 #7-17
   BMD 1828-1859      1768091
   BMD 1860-1873      1768092 #1-14


Lutheran community

1600   *

4776 souls (ca. 1900)

State Archive in Poznan
   B 1646-1794
   M 1646-1794
   D 1646-1794   1863-1874
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1819-1827    1830   1832   1833-1874
   M 1819-1827    1830   1832   1833-1874
   D 1819-1827    1830   1832   1833-1874

LDS microfilms
   BMD 1645-1747      746944
   BMD 1748-1794      746945
   BMD 1819-1827 BMD 1830 1832      1334799
   BMD 1833-1843      1334800
   BMD 1844-1855      1334801
   BMD 1856-1874      1334851
   BMD 1856 1861-1874      1334852 #1
   BMD 1851-1865 1867-1874      1334852 #2
   BMD 1852-1858      1766631 #1-7
   BMD 1859-1870      1766632 #1-12
   BMD 1844-1849      1767869
   BMD 1850-1851      1767870 #1-2
   BMD 1871-1874 BMD 1856-1874 BMD 1851-1874      1768090 #1-6
   BMD 1819-1824      1768401 #3-8
   BMD 1825-1836      1768402 #1-9
   BMD 1837-1843      1768403 #1-7


Civil registry

USC Miedzychód

State Archive in Gorzów Wielkopolski
   B 1874-   i1874-1893   City
   M 1874-   i1874-1893   City
   D 1874-   i1874-1893   City
   B 1874-1878   i1874-1878   Land
   M 1874-1878   i1874-1878   Land
   D 1874-1878   i1874-1878   Land


Jewish community

Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1816-????
   M 1816-????
   D 1816-????
LDS microfilms
   BMD 1816-????      1194061 #1