Format explanations etc.

Lewice Lewitz  (Miedzyrzecz)    5228 1559  GW


Roman Catholic parish

545 souls (in 1888)

Includes: Kalisko, Lewice (Lewitz), Nowy Folwark, Piotrowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1717-1723   1739-1796
   M 1740-1796
   D 1739-1796
Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1817    1827-1874
   M 1817    1827-1874
   D 1817    1827-1874

LDS microfilms
   B 1717-1723 BMD 1739-1796      1201038 #2-3
   BMD 1817 BMD 1827-1860 BMD 1862      1334855 #4-15
   BMD 1864 BMD 1866-1871 BMD 1874      1334856 #1-3
   BMD 1817 BMD 1827-1839      1768312 #13-23
   BMD 1840-1860 BMD 1862 BMD 1866-1874      1768313