Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Pszczew Betsche  (Miedzyrzecz)    5228 1546  GW


Roman Catholic parish

5600 souls (in 1888)

Includes: Annahof, Borowy Młyn (Haidemuehle), Heinrichswalde, Janowo (Janau), Kuligów (Kulkau), Łowin, Nowa Silna (Neuschillen), Pąchy (Punken), Policko (Politzig), Pszczew (Betsche), Silna (Schillen), Sophienhof, Stoki, Stołuń (Stalun), Świechociny (Schwechozin), Szarcz (Schartzig), Zajezierny Młyn (Seemuehle), Zielonomyśl (Zielomischl)
Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam
   B 1826-1830    1833-1841   1847   1851-1874
   M 1826-1830    1833-1841   1847   1851-1874
   D 1826-1830    1833-1841   1847   1851-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1632-
   M 1781-1841   1845-
   D 1810-

LDS microfilms
   BMD 1632-1809      1048512
   BMD 1793-1835      1048513
   BMD 1816-1867      1048514
   BMD 1850-1870      1048515
   BMD 1826-1830      1816711 #1
   BMD 1833-1840 D 1841      1816711 #2
   MD 1859-1860 BMD 1856-1858      1816711 #3
   BMD 1847 1851-1855 B 1841      1816712 #1
   B 1859-1860 BMD 1861-1866 BD 1867      1816712 #2
   D 1867 BMD 1868-1873 B 1874      1816713
   MD 1874      1816805 #1


Lutheran community

1854   Policko

877 souls (ca. 1900)

Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam
   B 1855-1874
   M 1855-1874
   D 1855-1874

LDS microfilms
   BMD 1855-1874      1816710 #2


Civil registry

USC Międzyrzecz

State Archive in Gorzów Wielkopolski
   B 1874-
   M 1874-
   D 1874-
Standesamt I in Berlin
   B 1874-1878 1921-1938
   M 1874-1878 1921-1938
   D 1874-1878 1921-1936

LDS microfilms
   B 1874-1878 1921-1938      161271
   M 1874-1878 1921-1938      161272
   D 1874-1878 1921-1936      161273


Jewish community

Zentralstelle für Genealogie in Leipzig
   B 1817-1847
   M 1817-1847
   D 1817-1847
LDS microfilms
   BMD 1817-1847      1335040 #3