Format explanations etc.

Wysoka Hochwalde  (Miedzyrzecz)    5223 1528  GW


Roman Catholic filial KaƂawa

Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam
   B 1815-1874
   M 1815-1874
   D 1815-1874
LDS microfilms
   BMD 1815-1874      1816825 #3-4