Format explanations etc.

Niestronno   (Mogilno)    5242 1750  BY


Roman Catholic parish

840 souls (in 1888)

Includes: Betka, Bielawka, Chwałowo, Czaganiec, Czarne Olędry, Drewno, Głęboczek Mały, Głęboczek Wielki, Grabina, Leśnik, Mielno, Mordhausen, Nagórnik, Niestronno, Osinin, Popielary, Stary Gaj, Ulrichsthal, Winiec
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1768-1952
   M 1768-1874   1945-1952
   D 1788-1874   1939   1944-1952
Local Roman Catholic Parish
   B 1940-
   M 1945-
   D 1939-

LDS microfilms
   B 1758 D 1758-1765 B 1722-1723 1759-1762 1734-1745 1769 D 1757-1758 B 1746-1753 M 1751-1767 B 1766-1769 D 1737-1758 B 1734-1736 B 1753-1757 B 1753-1757 1734-1737 1763-1765      2151271 #3
   B 1770-1771 1770 1775 1774 D 1781-1782 B 1768-1769 D 1782-1788 B 1771-1794 1769 1794-1800 M 1768-1806      2151451 #8
   M 1805-1814 B 1800-1809 D 1806-1809 1788-1806 B 1809      2151453 #1
   B 1810-1865      2151453 #2
   M 1815-1865      2151453 #3
   D 1810-1865      2151453 #4
   B 1866-1913      2151453 #5
   B 1913-1939      2151454 #1
   BMD 1832-1874      2151454 #2-5
   B 1940-1952      2350531 #1
   M 1945-1952      2350531 #2
   D 1939 1944-1952      2350531 #3