Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Pakośc Pakosch  (Mogilno)    5248 1806  BY


Roman Catholic parish

2750 souls (in 1888)

Includes: Aleksandrowo, Borówno, Helenowo, Jankowo (Louisenau), Ludkowo, Mielno, Otok, Pakość, Piechcin, Piechcińskie Huby, Rydzek, Sadłogoskie Huby, Sadłogoszcz, Uboga Puszcza (Armhaide), Witkowo, Witkowskie Huby, Zalesie
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1685-1742   1744-1902   1945-1949
   M 1694-1759   1761-1793   1819-1820   1832-1880   1884-1924   1938
   D 1685-1796   1819-1820   1832-1881   1912-1924
State Archive in Inowroclaw
   B 1833-1839   1842   1844   1846   1855-1858   1871-1873
Local Roman Catholic Parish
   B 1945-

LDS microfilms
   BMD 1839 1842 1844-1846 1855-1858      719233
   B 1685-1742      2187623 #2-3
   B 1744-1768      2187623 #4
   B 1761-1792 M 1761-1787      2187623 #5
   B 1792-1796 D 1793-1796 M 1788-1793      2187623 #6
   B 1796-1813      2187623 #7
   B 1813-1852      2199648 #1-3
   B 1873-1880 1900-1902      2199648 #4
   B 1881-1899      2199648 #5
   M 1694-1759 1838-1880 1884-1924      2199649 #1-4
   D 1685-1793 1853-1874      2199649 #5-6
   D 1875-1881 1912-1924      2199650 #1
   BMD 1819 BMD 1820      2199650 #2
   BM 1832-1836 BMD 1837 BMD 1838 BMD 1839-1840 BMD 1841-1843      2199650 #3
   BMD 1844-1845 BMD 1846 BMD 1847-1852      2199650 #4
   BMD 1853 BMD 1854-1855 BMD 1856 BMD 1857-1862 BMD 1863      2199650 #5
   BMD 1864-1866 BM 1867      2199650 #6
   D 1867 BMD 1868-1874      2199651 #1
   B 1945-1949      2350546 #8


Lutheran community

1862   Inowrocław

1432 souls (ca. 1900)

Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1862-1874
   M 1862-1874
   D 1862-1874


Civil registry

USC Pakość

State Archive in Inowroclaw
   B 1874-   City
   M 1874-   City
   D 1874-   City
   B 1874-   Land
   M 1874-   Land
   D 1874-   Land


Jewish community

State Archive in Inowroclaw
   B 1844-1847
   M 1825-1847
LDS microfilms
   BMD 1823-1847      719232 #1