Format explanations etc.

Strzelcze Strzelce  (Mogilno)    5241 1806  BY

Strzelce 


Roman Catholic parish

674 souls (in 1888)

Includes: Dębina (Amalienhof), Głogowiec, Krzyżanna, Neumanowo, Ratowo (Gadow), Strzelcze
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1651-1719   1734-1758   1818-1828   1832-1951
   M 1668-1718   1721-1751   1818-1827   1832-1951
   D 1689-1715   1723-1749   1818-1828   1832-1933   1940-1951
State Archive in Inowroclaw
   B 1821-1828
   M 1821-1828
   D 1821-1828
Local Roman Catholic Parish
   B 1940-
   M 1940-
   D 1940-

LDS microfilms
   BMD 1821-1828      719239
   B 1651-1719 M 1668-1718 D 1689-1715 B 1734-1758 M 1721-1751 D 1723-1749 B 1821-1828 BMD 1818-1824      2037922 #6-15
   BMD 1832-1874 M 1821-1827 D 1821-1828      2037923 #1-14
   B 1854-1939      2345258 #1-2
   M 1854-1939      2345258 #3
   D 1854-1933      2345258 #4
   B 1940-1944      2345258 #5
   MD 1940-1944      2345258 #6
   B 1945-1951 M 1945-1951 D 1945-1951      2345258 #7