Format explanations etc.

Catholic records
Civil records

Gębice Gembitz  (Mogilno)    5235 1802  KN


Roman Catholic parish

1300 souls (in 1888)

Includes: Dębina, Dzierżążno, Gać, Gębice, Nowawieś, Procyń, Różanno, Trzcionek
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1808-1874   1939-1952
   M 1808-1874   1945-1952
   D 1808-1874   1941-1952
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1699-1747
   M 1699-1748
   D 1699-1748
Local Roman Catholic Parish
   B 1808-1874   1939-
   M 1808-1874   1945-
   D 1808-1874   1941-

LDS microfilms
   BMD 1699-1744      1194533 #2
   BMD 1808-1869 BMD 1870-1871 BM 1872      2121986 #3-7
   BD 1872 BMD 1873-1874      2121987 #1
   B 1854-1868      2161300 #7
   B 1939-1952      2346510 #9
   M 1945-1952      2346510 #10
   D 1941-1952      2346510 #11


Civil registry

USC Mogilno

State Archive in Inowroclaw
   B 1874-   City
   M 1874-   City
   D 1874-   City
   B 1874-   Land
   M 1874-   Land
   D 1874-   Land

LDS microfilms
   BMD 1874-1876      1257372 #8-16
   BMD 1877 BMD 1874-1877      1257373 #1-17


Jewish community

State Archive in Inowroclaw
   B 1832-1847
   M 1832-1847
   D 1832-1847
LDS microfilms
   BMD 1832-1847      719219