Format explanations etc.

Kamieniec Kaminiec  (Mogilno)    5233 1758  BY


Roman Catholic parish

1840 souls (in 1888)

Includes: Dysiek, Gałczyn, Gałczynek, Kamieniec, Kamionek, Miława, Ostrówek, Płaczkówko, Płaczkowo, Rękawczynek, Skubarczewo, Słowikowo, Studzieniec
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1671-1752   1754-1786   1808   1810   1815-1874   1911-1951
   M 1671-1752   1755-1786   1808-1810   1815-1874   1909-1937   1945-1950
   D 1671-1786   1796-1874   1909-1940   1945-1951
Local Roman Catholic Parish
   B 1911-
   M 1909-

LDS microfilms
   BM 1671-1723      2039184 #11-12
   D 1671-1752 B 1721-1752 M 1725-1752 B 1754-1786 M 1755-1786 D 1754-1786 1796-1841 M 1808-1810 BD 1808-1810 M 1810 BMD 1815-1831 B 1832-1843 M 1838-1843      2039185
   D 1832-1843 BMD 1844-1852 BM 1853-1863      2039185
   D 1853-1863 BMD 1864-1874 D 1909-1940 BMD 1808-1828 D 1945-1951 BMD 1832-1843      2039186 #1-12
   B 1911-1951 1941-1945      2375094 #5-6
   M 1909-1937 1945-1950      2375094 #7