Format explanations etc.

Kruchowo   (Mogilno)    5237 1748  BY


Roman Catholic parish

912 souls (in 1888)

Includes: Dąbrowo, Grabowo, Jastrzębowo, Kruchowo, Kurzegrzędy, Ławeckie Budy, Ławki (Bankwitz), Młynek, Powiadacze, Racławice, Wyróbki
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1833-1852
   M 1833-1852
   D 1833-1852
Local Roman Catholic Parish
   B 1947-
   M 1947-
   D 1947-

LDS microfilms
   BMD 1833-1852      2039451 #6-11