Format explanations etc.

Brody   (Nowy Tomysl)    5226 1618  PO


Roman Catholic parish

4578 souls (in 1888)

Includes: Bródki, Brody, Chraplewo, Głuponie, Helena, Pakosław, Podlesie, Trzcianki, Turowo, Zgierzynka, Zygmuntowo
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1604-1662   1664-1786   1798-1912
   M 1604-1786   1799-1919
   D 1724-1914
State Archive in Poznan
   B 1818-1821   1823-1871   1873-1874
   M 1818-1821   1823-1871   1873-1874
   D 1818-1821   1823-1871   1873-1874
State Archive in Poznan - microfilms only
   B 1604-1662   1664-1669   1700-1786   1788-1823
   M 1604-1786   1788-1823
   D 1700-1823

LDS microfilms
   BMD 1818-1825      807865
   BMD 1826-1845 B 1846      807866
   MD 1846 BMD 1847-1855 B 1856      807867
   MD 1856 BMD 1857-1865      807868
   B 1604-1662 M 1604-1699      1169552 #6-7
   BD 1700-1743 B 1664-1669 BD 1742-1775 M 1700-1786 B 1761-1764      1169553
   B 1764-1786 D 1775-1798 BMD 1788-1815      1169554
   BMD 1815-1823      1169555 #1
   B 1824-1828      1194664 #7
   B 1828-1832 MD 1824-1839 B 1833-1853 D 1840-1864 B 1842-1849      1194665
   M 1849-1853 BM 1854-1874 B 1874-1884      1194666
   B 1884-1890 D 1865-1895 B 1891-1902      1194667
   D 1896-1900 M 1875-1900      1194668 #1-2
   BMD 1866-1874      1201263 #19-29
   B 1853      2120920 #3
   B 1902-1912      2201526 #4