Format explanations etc.

Michorzewo   (Nowy Tomysl)    5222 1622  PO


Roman Catholic parish

1630 souls (in 1888)

Includes: Krystynowo, Kuślin, Łaz, Michorzewo, Rudniki, Tomaszew, Wydory
Archdiocesan Archive in Poznan
   B 1727-1908
   M 1727-1801   1804-1908
   D 1736-1801   1804-1906
State Archive in Poznan
   B 1809-1810   1814-1815   1818-1857
   M 1795-1803   1809-1810   1814-1815   1818-1857
   D 1795-1803   1809-1810   1814-1815   1818-1857

LDS microfilms
   MD 1795-1803 BMD 1809-1810 BMD 1814-1815 BMD 1818-1839 BMD 1830-1857 B 1843-1847      746935
   BM 1727-1801 D 1736-1799 B 1795-1810      1201196 #4
   B 1810-1842 MD 1804-1847 D 1834-1851 M 1839-1862 M 1821-1851      1201197
   M 1851-1871 B 1862-1887 M 1872-1908 B 1887-1901      1201198 #1-5
   D 1900-1906      2060223 #10
   M 1900-1908      2060223 #11
   B 1900-1908      2060223 #12