Format explanations etc.

Charlupia Wielka   (Sieradz)    5134 1838  EI


Roman Catholic parish

USC Wróblew

Includes: Bieniek, Buczek, Charłupnia Wielka, Charłupnia Wielka, Drzązny, Gęsówka, Grobelna, Izabella, Józefów, Krzakowizna, Michalszczyzna, Myja, Oraczew, Rowy, Tworkowizna, Tworkowska Kol., Złotowizna.
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1616-1852 1856-1890
   M 1616-1890
   D 1632-1732 1755-1850 1854-1890
State Archive in Lodz
   B 1808-1896 1898-
   M 1808-1896 1898-
   D 1808-1896 1898-

LDS microfilms
    BMD 1808-1821      689750
    BMD 1822-1838      689751
    BMD 1839-1854      689752
    BMD 1855-1865      689753
    BMD 1866-1870      767039
    BMD 1866-1870      767040
    BMD 1871-1876      1192291 #4-9
    B 1660-1702 1748-1763      1885193 #8-9
    B 1763-1797      1885194 #1-2
    B 1808-1811      1885194 #3-5
    B 1815-1839      1885194 #6
    B 1831-1845      1885194 #7
    M 1780-1825      1885194 #8
    M 1808-1809      1885194 #9
    M 1809-1811 M 1826-1859      1885195 #1-4
    D 1755-1814      1885195 #5
    D 1808-1811      1885195 #6-8
    D 1814-1850      1885195 #9
    D 1826-1841      1885195 #10
    D 1854-1883      1885196 #1-2
    BMD 1616-1654      1885196 #3
    BMD 1632-1732 BMD 1755-1815      1885197 #1-2
    BMD 1811-1818      1885197 #3-10
    BMD 1819-1825      1885198 #1-7
    BMD 1825-1850      1885198 #8
    BMD 1826-1831      1885198 #9
    BMD 1856-1890      1885198 #10