Format explanations etc.

Wróblew   (Sieradz)    5137 1837  EI


Roman Catholic parish

USC Wróblew

Includes: Dąbrówka-Zgniła, Gorzuchy, Kobierzycko, Noski, Ocin, Pruchno, Sędzice, Słomków-Mokry, Słomków-Suchy, Smardzew, Tokarzew, Wróblew, Zawadki, Żurawiec.
State Archive in Lodz
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-

LDS microfilms
   BMD 1808-1812      753180
   BMD 1813-1829      753181
   BMD 1830-1842      753182
   BMD 1843-1859      753183
   BMD 1860-1865      753184
   BMD 1866-1870      760152
   BMD 1871-1874      1191799 #5-8
   BMD 1875-1876      1191800 #1-2