Format explanations etc.

Charłupia Mała   (Sieradz)    5137 1841  EI


Roman Catholic parish

USC Sieradz

Includes: Baszków, Biskupice, Brzezina, Charłupia Mała, Dzierlin, Dzigorzew, Jakubice, Kościerzyn, Kowale, Łosieniec, Piotrowice, Wola Dzierlińska, Zagórki, Żerosławice.
State Archive in Lodz
   B 1808-1816 1818-1880 1882-
   M 1808-1816 1818-1880 1882-
   D 1808-1816 1818-1880 1882-

LDS microfilms
   (Sieradz) BMD 1808-1824      689745
   (Sieradz) BMD 1825-1838      689746
   (Sieradz) BMD 1839-1851      689747
   (Sieradz) BMD 1852-1859      689748
   (Sieradz) BMD 1860-1865      689749
   (Sieradz) BMD 1866-1870      767039
   (Sieradz) BMD 1871-1872      1192290 #8-9
   (Sieradz) BMD 1873-1875      1192291 #1-3