Format explanations etc.

Kamionacz   (Sieradz)    5140 1842  EI


Roman Catholic parish

USC Warta

Includes: Grądy, Kamionacz, Kolossa, Sucha, Ulesie, Włyń, Wojciechów
Diocesan Archive in Wloclawek    B 1768-1863 1868-1879
   M 1768-1863 1868-1879
   D 1768-1820 1822-1879
State Archive in Lodz
   B 1808-1810 1817-1818 1820-1835 1837-
   M 1808-1810 1817-1818 1820-1835 1837-
   D 1808-1810 1817-1818 1820-1835 1837-

LDS microfilms
   B 1808-1809      723554 #1
   MD 1808-1809 BM 1809-1810 BMD 1810-1811 1817-1818 1820-1828      723554 #3-18
   BMD 1829-1835 1837-1847      723555
   BMD 1848-1865      723556
   BMD 1866-1870      767103 #6-10
   MD 1873 BMD 1874-1876      1257346 #1-4
   BMD 1871-1872 BM1873      1257771 #6-8
   B 1793-1818 1821-1840      1980848 #1-3
   B 1826-1834      1980848 #4
   B 1835-1843      1980849 #1
   B 1841-1857 1859-1863 M 1795-1840      1980849 #2-3
   M 1826-1850      1980849 #4
   M 1841-1857 1859-1863      1980849 #5
   D 1795-1840      1980850 #1
   D 1809-1810 1826-1847      1980850 #2-3
   D 1841-1857 1859-1863      1980850 #4
   D 1848-1863      1980850 #5-6
   D 1864-1874      1980851 #1
   B 1768-1777 M 1769-1785 D 1769-1795 B 1777-1793 M 1786-1795 B 1818-1820      1980851 #2-3
   BD 1811 BMD 1822-1824 B 1825      1980851 #4-8
   MD 1825      1980852 #1
   B 1868-1878 MD 1868-1879      1980852 #2