Format explanations etc.

Tubądzin   (Sieradz)    5139 1834  EI


Roman Catholic parish

USC Wróblew

Includes: Dziebędów, Inczew, Nacki, Orzeżyn, Panowice, Rudniki, Tubądzin
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1785-1881 1947-1958
   M 1785-1884
   D 1785-1891
State Archive in Lodz
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-

LDS microfilms
   BMD 1808-1815      747941
   BMD 1816-1834      747942
   BMD 1835-1855      747943
   BMD 1856-1865      747944
   BMD 1866-1870      760116
   B 1785-10/1804 D 1785-1804 B 10/1804-12/1804 M 1785-1804      905278 #6
   BMD 1871-1876      1191788 #5-10
   B 1785-10/1804 D 1785-1804 B 10/1804-12/1804 M 1785-1804 B 1805-1831 M 1805-1831 D 1805-1831      2044427 #7-8
   B 1826-1843      2091893 #6
   B 1844-1852      2091893 #7
   B 1853-1864      2091894 #1
   B 1864-1881      2091894 #2
   M 1826-1852      2091894 #3
   M 1853-1857      2091895 #1
   M 1858-1884      2091895 #2
   D 1826-1852      2091895 #3
   D 1853-1862      2091895 #4
   D 1863-1891      2091895 #5
   B 1832-1863 M 1832-1860 D 1832-1861      2091895 #6
   B 1785-10/1804 D 1785-1804 B 10/1804-12/1804 M 1785-1804      2099089 #3
   B 1805-1831 M 1805-1831 D 1805-1831      2099089 #4