Format explanations etc.

Kliczków Mały   (Sieradz)    5139 1834  EI


Roman Catholic parish

USC Brzeźnio

Includes: Bednarskie, Bugaj, Bukowiec, Chajew, Gęsina, Głapiniec, Kazimirów, Kliczków kol., Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Kocia-Góra, Las, Marków, Swięte.
State Archive in Lodz
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-

LDS microfilms
   (Sieradz) BMD 1808-1825      729085
   (Sieradz) BMD 1826-1851      729086
   (Sieradz) BMD 1852-1865      729087
   (Sieradz) BMD 1866-1870      767105 #6-10