Format explanations etc.

Chojne   (Sieradz)    5133 1848  EI


Roman Catholic parish

USC Sieradz

Includes: Bobrowniki, Bożewisko Kol., Budziczna, Cerklina, Chojne, Dębina Sokołowska, Kalinki, Kozy, Okopy, Okręglica, Przymiarki, Stoczki, Tomaszów, Zapusta.
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1628-1821 1830-1866
   M 1628-1821 1830-1869
   D 1628-1821 1830-1869
State Archive in Lodz
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-

LDS microfilms
   BMD 1808-1829      689765
   BMD 1830-1849      689766
   BMD 1850-1865      689767
   BMD 1866-1870      767043
   B 1790-1814 D 1790-1821 M 1790-1817      771589 #1
   BMD 1871-1874      1192292 #8-11
   BMD 1875-1876      1192293 #1-2
   B 1628-1670 M 1633-1670 D 1638-1690      1898174 #2
   M 1671-1691 1713 1723-1777 D 1734-1777      1898174 #3
   B 1749-1789 M 1777-1781 D 1777-1784 M 1781-1787 D 1784-1787      1898174 #4
   B 1669-1691 1718-1749      1898175 #1
   B 1830-1837      1898175 #2
   B 1838-1844      1898175 #3
   B 1845-1866      1898175 #4
   M 1830-1849      1898175 #5
   M 1850-1868      1898176 #1
   D 1830-1837      1898176 #2
   D 1838-1848      1898176 #3
   D 1849-1868      1898176 #4
   B 1790-1814 D 1790-1821 M 1790-1817      2044838 #3
   B 1790-1814 D 1790-1821 M 1790-1817      2099087 #3