Format explanations etc.

Budzisław Kościelny   (Slupca*)    5226 1805  KN


Roman Catholic parish

USC Kleczew

Includes: Adamowo, Budy, Budzisław-Górny, Budzisław Kościelny, Grabie, Nieborzyn, Ramionki, Skupne, Słowiki, Szubianka, Tręby, Zberzyn, Zberzynek
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1751-1806   1809-1816   1820   1826-1828   1830-1849   1852-1861   1863-1868   1870-1887   1889-1897   1899-1901   1904   1906-1908   1910-1912   1914   1917-1918
   M 1751-1812   1814-1816   1820   1826-1828   1830-1849   1852-1861   1863-1868   1870-1887   1889-1897   1899-1901   1904   1906-1908   1910-1912   1914   1917-1918
   D 1751-1816   1820   1826-1828   1830-1849   1852-1861   1863-1868   1870-1887   1889-1897   1899-1901   1904   1906-1908   1910-1912   1914   1917-1918
State Archive in Poznan
   B 1826-1898
   M 1828-1885
   D 1810    1826-1898
Local Roman Catholic Parish
   B 1921-
   M 1921-
   D 1921-

LDS microfilms
   BMD 1826-1850      807960
   BMD 1921      1409965 #3
   BMD 1922      1409965 #4
   BMD 1926      1409965 #5
   BMD 1927      1409965 #6
   BMD 1928      1409965 #7
   BMD 1929      1409965 #8
   BMD 1931      1409965 #9
   B 1933      1409965 #10
   BMD 1934      1409965 #11
   BMD 1935      1409965 #12
   BMD 1936      1409965 #13
   BMD 1938      1409965 #14
   BD 1939      1409965 #15
   BMD 1940      1409965 #16
   B 1945-1954      1425883 #1
   B 1947-1952      1425883 #2
   M 1945-1955      1425883 #3
   M 1947-1955      1425883 #4
   D 1945-1962      1425883 #5
   D 1947-1965      1425883 #6
   B 1857-1878 M 1849-1857      1600170 #7-8
   M 1857-1885      1600171 #1
   BMD 1751-1797 B 1797-1806 MD 1797-1812      1874308 #3-6
   M 1808-1809 D 1808-1809 BMD 1809-1812 BD 1813-1814 BMD 1814-1815      1874308 #7-12
   BMD 1815-1816 BMD 1820 BMD 1826-1828 BMD 1830-1839      1874309
   BMD 1839-1849 BMD 1852-1855      1874310
   BMD 1856-1861 BMD 1863-1868 BMD 1870-1872      1874311
   BMD 1873-1887 BMD 1889      1874312
   BMD 1890-1897 BMD 1899-1900      1874313
   BMD 1901 BMD 1904 BMD 1906-1908 BMD 1910-1912 BMD 1914 BMD 1917-1918      1874314