Format explanations etc.

Lądek   (Slupca*)    5213 1756  KN


Roman Catholic parish

USC Lądek

Includes: Dolany, Lądek (osada), Nakielec, Piotrowo, Ratyń, Sługocin, Wacławów, Wielodwór, Wola Koszucka
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1694-1795   1879-1881
   M 1729-1795
   D 1781-1795   1879-1881
State Archive in Poznan
   B 1808-
   M 1808-
   D 1808-
Local Roman Catholic Parish
   B 1946-
   M 1946-
   D 1946-

LDS microfilms
   BMD 1808-1816      743116
   BMD 1816-1825      743117
   BMD 1826-1835      743118
   BMD 1836-1851      743119
   BMD 1852-1865      746591
   BMD 1866      1191038 #20
   BMD 1867-1876      1191039
   BMD 1876-1877      1191040 #1-2
   BMD 1878-1881 BM 1882      1618419 #7-11
   BMD 1882-1883      1618420 #1-3
   B 1781-1795 B 1694-1762      2037264 #9
   B 1754-1781      2037264 #10
   M 1765-1781      2037264 #11
   B 1729-1736 B 1729-1739 B 1729-1736 B 1729-1740 B 1729-1741 B 1741 B 1729-1738 B 1738-1741 B 1739-1741 B 1741 B 1737-1740 B 1741-1742 B 1738-1740 B 1741-1748 B 1740-1742      2037264 #12
   B 1748-1754 M 1729-1764      2037265 #1
   M 1781-1795 D 1781-1795      2037265 #2
   B 1879-1881 D 1879-1881      2037265 #3
   B 1947-1951      2273220 #2
   B 1946      2273220 #3
   M 1946-1949 1945 1950-1959      2273220 #4-5