Format explanations etc.

Cienin Kościelny   (Slupca*)    5216 1801  KN


Roman Catholic parish

USC Słupca

Includes: Cienin Kościelny, Cienin Kościelny kol., Cienin Zaborny, Kamień, Kunowo, Pępocin, Pokoje, Rokosz, Wilczna
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1781-1852   1855-1862   i1813-1920
   M 1808-1878   i1813-1920
   D 1808-1869   i1813-1920
State Archive in Poznan
   B 1808-1827    1829-1872   1874   1876   1879-1882   1884-1898   1900-
   M 1808-1827    1829-1872   1874   1876   1879-1882   1884-1898   1900-
   D 1808-1827    1829-1872   1874   1876   1879-1882   1884-1898   1900-
Local Roman Catholic Parish
   B 1865-
   M 1832-
   D 1879-

LDS microfilms
   BMD 1808-1827      808098
   BMD 1829-1851      808099
   BMD 1852-1865      808100
   BMD 1866-1874      1201275 #7-14
   BMD 1876 1879      1600173 #4-5
   B 1826-1840      1898181 #3-4
   B 1840-1864 M 1826-1870 D 1826-1844      1898182
   D 1845-1877      1898183 #1-2
   B 1781-1852 M 1808-1878 D 1808-1869      1898183 #3
   B 1855-1862 BMD 1825 BMD i1813-1920      1898184 #1-3
   B 1864-1876 1873 1875      2273340 #1-3
   B 1876-1888 1878 1883      2273340 #4-5
   B 1888-1896      2273340 #6
   B 1897-1904      2273340 #7
   B 1863-1878 1888-1893 D 1869-1877 1888-1889      2273341 #6
   B 1904-1912      2273687 #1
   B 1913-1920      2273687 #2
   B 1920-1933      2273687 #3
   B 1933-1957      2273687 #4
   BMD 1939-1940      2273687 #5
   BMD 1945-1946      2273687 #6
   B 1947-1948      2273687 #7
   B 1949-1952      2273688 #1
   M 1870-1891      2273688 #2
   M 1891-1914      2273688 #3
   M 1915-1923      2273688 #4
   M 1924-1935      2273688 #5
   M 1935-1940      2273688 #6
   M 1947-1965      2273688 #7
   D 1878-1895      2386340 #1
   D 1895-1905      2386340 #2
   D 1905-1940      2386340 #3
   D 1947-1962      2386340 #4