Format explanations etc.

Kazimierz Biskupi   (Slupca*)    5219 1810  KN


Roman Catholic parish

USC Kazimierz Biskupi

Includes: Białobród, Bieniszew, Bochlewo, Dębówka, Jóźwin, Kamienica, Kazimierz (osada), Kozarzew, Kozarzewek, Mokra, Nieświastów, Olszowa, Radwaniec, Solnica, Sowia-Góra, Tokarki, Trzykopce, Trzyskiby, Wygoda
Diocesan Archive in Wloclawek
   B 1705-1746   1755-1876
   M 1646   1655-1656   1659-1660   1663-1664   1668-1670   1707-1888
   D 1708-1744   1746-1759   1761-1762   1766-1780   1783-1869
State Archive in Poznan
   B 1808-1812   1816-1818   1820-1821   1825-1827   1829-1836   1839   1841-1860   1862-1878   1880-1896   1898-
   M 1808-1812   1816-1822   1825-1827   1829-1836   1839   1841-1860   1862-1878   1880-1896   1898-
   D 1808-1812   1816-1818   1820-1822   1824-1827   1829-1836   1839   1841-1860   1862-1878   1880-1896   1898-
Local Roman Catholic Parish
   B 1882-
   M 1893-
   D 1893-

LDS microfilms
   BMD 1808-1810 BD 1810-1811 BMD 1811-1812 D 1812-1813 BM 1816 BMD 1817-1818 M 1819 BMD 1820-1821 MD 1822 D 1824      743053
   BMD 1825-1827 1829-1836 1839 1841      743054
   BMD 1842-1853      743055
   BMD 1854-1860 1862-1865      743056
   BMD 1866-1870      1191077 #14-18
   BMD 1871-1877      1191078 #1-7
   BMD 1878 1880-1884      1600203 #1-6
   B 1755-1782 M 1646 1655-1656 1659-1660 1663-1664 1668-1670 1746-1782 D 1754-1759 1766 1749-1754 1766-1767 1778-1780 1748-1749 1746-1747 1761-1762 1767-1768 1769-1777 B 1705-1710      1980854 #5-6
   B 1710-1746 M 1707-1746 D 1720-1736      1981181
   D 1736-1744 1708-1719 BMD 1783-1803 B 1803-1815      1981182
   B 1816-1817 MD 1803-1818 B 1817-1839 D 1818-1829 1834-1839 M 1818-1829      1981183
   M 1834-1839      1981184 #1
   BMD 1828 B 1831 M 1831-1842 B 1826-1835      1981184 #2-6
   B 1835-1842      1981185 #1-2
   B 1839-1868      1981185 #3
   B 1842-1862      1981186
   B 1863-1876 M 1826-1830      1981187 #1-2
   M 1840-1853 1858-1864      1981187 #3
   M 1842-1888 D 1826-1827      1981188
   D 1828-1843      1981189 #1-2
   D 1840-1841 1843-1855 1857-1862      1981189 #3
   D 1843-1855      1981189 #4-5
   D 1856-1869      1981190 #1