Format explanations etc.

Wójcin Woycin  (Strzelno)    5231 1811  BY


Roman Catholic parish

960 souls (in 1888)

Includes: Bartodziejewice, Gaj, Nowawieś, Pomiany, Węgrzynowo, Wójcin
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1764   1780-1795   1803   1808-1812   1821-1875   1941-1952
   M 1782-1806   1821-1919   1945-1951
   D 1850-1883   1941-1951
Local Roman Catholic Parish
   B 1941-
   M 1945-
   D 1850-

LDS microfilms
   B 1780-1788 1808-1812 1789-1795 M 1782-1806      1980647 #18-19
   B 1817-1829 1806-1808 1824-1828 1848-1849 D 1866-1872      2127176 #14
   B 1850-1875      2127176 #15
   D 1850-1883      2127176 #16
   B 1850-1875      2151271 #1
   B 1782-1788 1808-1812 1803 1812 1782 1764 1774 M 1782-1806 B 1789-1795      2161305 #7
   B 1821-1849      2161305 #8
   M 1821-1857      2161305 #9
   M 1858-1919      2161485 #1
   B 1941-1942      2382560 #1
   B 1942-1951      2382560 #2
   M 1945-1951      2382560 #3
   D 1945-1951 1941-1944      2382560 #4