Format explanations etc.

Catholic records
Lutheran records
Civil records

Kruszwica Kruschwitz  (Strzelno)    5241 1818  BY


Roman Catholic parish

2030 souls (in 1888)

Includes: Brodzkie (Koenigsthal), Emowo, Frydrychowo, Goplański Folwark, Gustawowo, Kruszwica (Kruschwitz), Łagiewniki, Poświętne, Świątniki, Szwanowice, Wilhelmowo
Archdiocesan Archive in Gniezno
   B 1663-1768   1770-1844   1846-1941   1945-1951
   M 1680-1726   1772-1941   1945-1950
   D 1699-1740   1769-1951
State Archive in Inowroclaw
   B 1818-1874
   M 1818-1874
   D 1818-1874
Local Roman Catholic Parish
   B 1884-
   M 1919-
   D 1926-

LDS microfilms
   BMD 1818-1849      719230
   B 1663-1727 D 1699-1740 M 1680-1726 B 1770-1779 M 1772-1779 D 1769-1779 B 1779-1814 1727-1768 1814-1844 B 1833-1835 1841 M 1823-1824 1833-1835 1839-1845      2005193 #3-13
   D 1833-1845 M 1846-1866 B 1846-1868 D 1846-1869 B 1869-1883 M 1779-1838      2007043
   M 1867-1919 D 1779-1838 1870-1923      2007044
   D 1923-1925      2007045 #1
   B 1884-1941 1944-1951      2345259
   M 1919-1941 1945-1950      2345855 #1
   D 1926-1951      2345855 #2


Lutheran community

1845   Strzelno

1430 souls (ca. 1900)

State Archive in Inowroclaw
   B 1846-1874
   M 1846-1874
   D 1846-1874


Civil registry

USC Kruszwica

State Archive in Inowroclaw
   B 1874-   i1874-1898   City
   M 1874-   i1874-1898   City
   D 1874-   i1874-1898   City
   B 1874-   i1883-1886   Land
   M 1874-   i1883-1886   Land
   D 1874-   i1883-1886   Land

LDS microfilms
Land: B 1874 1877 1876-1877 D 1876-1877 B 1876      1192316 #12-18
   B 1876 City: B 1877 M 1874-1877 D 1876-1877      1192317


Jewish community

State Archive in Inowroclaw
   B 1847-1854
   M 1847-1854
   D 1847-1854